Liite 1:
Tilausvahvistus

Tilausvahvistus sisältää kulloinkin voimassa olevat tilatut palvelut. Sitä päivitetään tarvittaessa yhteisellä sopimuksella esim. sähköpostitse.


Tietojenkäsittelysopimuksen tarkoituksena on varmistaa henkilötietojen suoja ja turvallisuus, ja se perustuu voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, mm. EU:n tietosuojadirektiivi (95/46/EY) sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (2016/679).

Sopimus pdf-muodossa

Henkilötiedot ja käsittelyn yksityiskohdat on kuvattu soveltuvin osin palvelun tietosuojaselosteessa, jonka ajantasainen versio löytyy aina palvelun kirjautumissivulta.

Tietosuojaseloste

Liite 2: GDPR Tietojenkäsittely-sopimus


Liite 3:
Yleiset ehdot

Yleiset ehdot sisältävät tietoja sopijapuolten vastuista, hinnoista ja sopimuksen voimassaolosta.

Yleiset ehdot pdf-muodossa


Palvelutasokuvaus sisältää tiedot verkkopalvelun teknisestä tuesta, käytettävyydestä sekä tuotantoympäristöstä.

Palvelutasokuvaus pdf-muodossa

Liite 4:
Palvelutasokuvaus