Tarjoamme yrityksille kustannustehokasta ja laadukasta virtuaalivalmennusta.

Valmennus toteutetaan räätälöidysti omia verkkopalveluitamme hyödyntäen puhelimitse, videoyhteydellä (Skype), verkkokoulutuksena, lähivalmennuksena tai koulutuksena.

 

IRTISANOMISTILANTEET

 • Muutosprosessin tuki
 • Työnhakuvalmennus
 • Uranavigointivalmennus
 • Kouluttautumisvaihtoehdot
 • LinkedIn-profiili valmennus sekä sosiaalisen median käyttö
 • Jäljelle jäävän henkilöstön tuki

MUUTOSTILANTEET

 • Valmennus työntekijälle pitkäaikaisen poissaolon jälkeen (vanhempainvapaa, sairaus, ulkomaankomennus)
 • Työuupumustilanteet
 • Osaamiskartoitus organisaation muutostilanteessa

ESIMIESTEN TUKI

 • Irtisanomistilanteet
 • Jaksaminen ja stressinhallinta
 • Muutoksen johtaminen
 • Työnohjaus/coaching