Aktiivimalli ammattiliittojen jäsenille

Hallituksen määräyksestä työttömien on 1.1.2018 alkaen ollut pakko osoittaa aktiivisuutensa työmarkkinoilla. Hallituksen vaatimus on aktivoituminen 5 päivän ajaksi 65 maksupäivän aikana (n. 3 kk työttömyysaika).  

Hallitus antoi Aktiivimallin laajennusta koskevan asetuksen 28.12.2018. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019. 1.4.2019 lähetin aktiivimallin mukaisten toimenpiteiden toteuttajiksi hyväksytään myös ammattiliittojen työllistymistä edistävät palvelut.

Useat ammattilitot valmistautuvat nyt tarjoamaan jäsenilleen vaadittavaa tukea varmistaakseen, että jäsenet saavat parhaan mahdollisen palvelun ja joustavan väylän hallituksen pakkovaatimusten täyttämiseen. Osa jäsenistä saattaa jopa kokea, että liitolla on velvollisuus auttaa heitä, vaikka niin ei olisi.

Lue UP blogit aiheeseen liittyen: Aktiivimallin kehitysehdotus tulossa ja Miten liiton resurssit riittävät

Mitä sinun on tärkeä tietää aktiivimallista?

Mitä työttömiltä vaaditaan?

Aktiivimalli edellyttää työttömiltä aktiivisia toimenpiteitä, tai työttömyyskorvausta leikataan 4,65%. Säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän työnhakijan on tarkastelujakson aikana joko

  • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä (palkan oltava TES:n mukainen),

  • ansaittava yritystoiminnassa vähintään 241 €, tai

  • oltava 5 päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa.

Miksi tukea työttömiä jäseniä?

Aktiivimallin laajennus osa 2. tulee voimaan 1.4.19. Toimenpiteiden toteuttajiksi hyväksytään jatkossa myös ammattiliittojen työllistymistä edistävät palvelut.

Tarjoamalla oman ratkaisun liitot varmistavat, että jäsenet saavat parhaan mahdollisen tuen ja joustavan väylän aktiivimallin vaatimusten täyttämiseen.

Verkkopohjainen ratkaisu

UP Partners on kehittämässä yhteistyössä ammattiliitto-asiakkaidensa kanssa verkkopohjaista ratkaisua, jonka avulla liitto voi halutessaan tarjota työttömille jäsenilleen aktiivimallin edellytykset täyttävän 5 päivän koulutuksen.

Koulutus on sisällöltään korkealaatuinen, aktiivimallin vaatimukset täyttävä ja saatavilla kaikille jäsenille maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Pyydä lisätietoja aktiivimallista!

Täytä lomake tai laita suoraan viestiä: Susan Calonius, p. +358 40 681 8386, susan.calonius@uppartners.fi

Nimi *
Nimi