Aktiivimalli laajenee vuonna 2019 !

aktiiviaaa.png

Aktiivimalli tuli voimaan 1.1.18. Keppi-&porkkana-malli on herättänyt tiukkaa keskustelua sekä työnhakijoiden että päättäjien keskuudessa. Kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet esim. te-toimiston kursseille, jotka täyttävät aktiivisuusmallin vaatimukset. Vuonna 2019 työnhakijan asema aktiivisuusmallin osalta "paranee". Aktiivisuuden laajennus osa I tulee voimaan 1.1.19. Tammikuusta lähtien voit opiskella sivutoimisesti 6 kk kerryttäen aktiivisuutta. Työnhakijana voit opiskella myös täysipäiväisesti ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa tukevia opintoja. Opinnon saavat kestää enintään 6kk.

Aktiivimallin laajennus osa II tulee voimaan 1.4.19. Hallitus antoi asiaa koskevan asetuksen 28.12.2018. Huhtikuusta lähtien eivät ainoastaa te-toimistojen kautta järjestettävät kurssit kerrytä aktiivisuutta. Työllistämistä edistäviä palveluita voivat tarjota myös esim. ammattiliitot ja kunnat ja nämä kerryttävät myös työnhakijan aktiivisuutta. Lisäksi muutosturvakoulutuksen katsotaan täyttävän aktiivisuusehdot. Onhan ammattiliittonne jo valmistautunut tukemaan työnhakijajäseniä?

Millainen toiminta on työllistymistä tukevaa 1.4.2019 lähtien?

Aktiivisuusmallin muutoksella ei laajenneta sitä, millainen toiminta kerryttää aktiivisuutta. Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään ole aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa. Aktiivisuutta ei myöskään kerrytä työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut, ja/tai osallistuminen rekrytointitapahtumiin. Palvelun tulee olla työllistymistä edistävää ja tälläiseksi toiminnaksi katsotaan valmennus tai vastaava palvelu. Valmennusmuotona voi olla lähi-tai verkkovalmennus.

Tuleeko ammattiliiton, kunnan tai järjestön toteuttaa työllistymistä edistävä palvelu itse?

Liiton, järjestön tai kunnan ei tarvitse toteuttaa itse tai yksin työllistämistä edistävää palvelua. Aktiivimallin tarkoitetut toimijat voivat järjestää työllistymistä tukevan toiminnan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Muu toimija voi olla myös sellainen toimija, jonka itsenäisesti järjestämänä kyseistä toimintaa ei huomioitaisi aktiivimallissa.

Mitä ammattiliitolta, kunnalta tai järjestöltä vaaditaan, jotta palvelu aktiivimallin mukaista?

Palvelun sisällön tulee edistää työllistymistä. Järjestäjän tulee kirjoittaa jokaiselle palveluun osallistuneelle osallistumistodistus. Valmennukseen osallistuneen tulee lähettää todistus työttömyysetuuden maksajalle; kassalle tai Kelalle.

Mistä saa lisätietoja?

KEHA-keskus tuottaa TE-palvelut –verkkosivustolle yleisluonteista tietoa toimijoista että toiminnan sisällöstä. Sivustolle tehdään linkki Suomi.fi palveluun, jonne toiminnan järjestäjät voivat ilmoittavaa järjestämistään työllistymistä tukevasta toiminnasta. TE-palvelut –verkkosivuille tuleva päivitys julkaistaan helmikuussa 2019, jolloin STM ja TEM yhteistyössä työhallinnon kehittämiskeskuksen kanssa järjestävät sidosryhmille eli työttömyyskassoille, Kelalle, TE-toimistoille ja asetuksessa tarkoitetuille toimijoille koulutuksen asetusmuutoksesta.

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 02951 63288, etunimi.sukunimi@stm.fi (28.12.2018 ja jälleen 7.1.2019 alkaen)
johtaja Liisa Siika-aho, p. 02951 63085, etunimi.sukunimi@stm.fi (31.12.2018-4.1.2019) ,

UP Partners:lla Aktiivimallin mukaisesta työllistämistä edistävistä palvelusta vastaa Susan Calonius, susan.calonius@uppartners.fi