Liittokentässä huomio! Aktiivimallin laajennus tulee voimaan 1.4.2019

TYJ:n havaintokuva Aktiivimallista.

TYJ:n havaintokuva Aktiivimallista.

Hallitus laajentaa niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Hallitus antoi asiaa koskevan asetuksen 28.12.2018. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.

UP Partners tarjoaa liittoasiakkailleen aktiivimallin vaatimukset täyttävää Taitava Työnhakija -verkkokurssia. Verkkokurssin ensimmäinen kurssi, Taitava Työnhakija I on jäsenten käytössä heti 1.4.19. lähtien. STM ja TEM pitivät maanantaina 18.2.19 virallisen koulutustilaisuuden aktiivimallin ehtojen laajenemisesta. Koulutusta oli mahdollista seurata myös striimattuna ja mikäli koulutustilaisuus jäi väliin, STM/TEM on luvannut koulutuksesta tallenteen ja tallenne ilmestyy osoitteeseen: http://videonet.fi/web/stm/20190208/

Voit seurata aktiivimallin laajennukseen liittyvää keskustelua myös Twitterissä #aktiiviuudistuu.

Aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite on ollut eduskunnan täysistunnon käsittelyssä ti 19.2. Me UP Partnerissa seuraamme tilanteen kulkua. Tapahtui tulevaisuudessa mitä tahansa, varmaa on se, että aktiivimallin laajennus on voimassa ainakin 31.12.2019 asti. Mikäli uusi hallitus saadaan aikaan nopeasti eduskuntavaalien jälkeen, tulee se todennäköisesti tarkastelemaan aktiivimallin laajennuksen vaikutuksia loppuvuodesta 2019.

 •  STM/TEM:n koulutustilaisuudessa korostettiin koulutuksen toimijan vastuuta ja luottamusta koulutuksen järjestäjää kohtaan. Koulutussisältöjä yms. ei tule hyväksyttää ulkopuolisella taholla. Työttömyysetuuden maksaja on se taho, joka on kiinnostunut koulutuksen sisällöstä. UP Partnersin Taitava Työnhakija verkkokurssi täyttää kaikilta osin aktiivimallin vaatimukset. Kriteerilista verkkokoulutukselle on seuraava:

 • Työnhakijan tulee osallistua 65 päivän tarkastelujakson aikana viiden päivän ajan aktivointitoimenpiteeseen

 • Liiton tarjoama työllistymistä edistävä valmennus hyväksytään 1.4 lähtien kerryttävän aktiivisuusehtoa. Jos työnhakijan tarkastelujakso on alkanut ennen 1.4, ei liiton tarjoaman työllistymistä edistävän valmennuksen katsota täyttävän aktiivisuusehtoja. Työnhakija voi aloittaa liiton työllistämistä edistävässä palvelussa,  kun hänen tarkastelujaksonsa alkaa 1.4 tai sen jälkeen.

 •    Verkkopalveluihin tulee kirjautua niin, että osallistujan henkilöllisyys voidaan todentaa

 •   Sisällön tulee edistää työllistymistä ja siinä tulee olla valmennuksellisia elementtejä

 •    Itsenäinen opiskelu ei kerrytä aktiivisuusehtoja, mutta jos itsenäiseen opiskeluun liittyy testi tai koe, kerryttää se aktiivisuutta. Myös ohjattu valmennus kerryttää aktiivisuusehtoa. Tämän perusteella UP Partnersin Taitava Työnhakija -verkkokurssi määritellään aktiivisuuta kerryttäväksi valmennukseksi

 • Valmennukseen osallistumisesta osallistujalta vaaditaan osallistumistodistus. Meidän valmennuksestamme osallistuja saa todistuksen lataamalla sen verkkokurssialustaltamme

 

Aktiivimallin vaatimukset voi täyttää viidellä eri tavalla:

 • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä (Palkan on oltava TES:n mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole, niin tarkemmat tiedot vaadittavasta vähimmäispalkasta saat työttömyysetuuden maksajaltasi.)

 • ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018: 241 euroa) TAI

 • oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa

 • Osallistua työkokeiluun/koulutuskokeiluun/omaehtoinen opiskelu

 • 1.4.2019 lähtien osallistua ammattiliiton järjestämään työllistämistä edistävään koulutukseen viiden päivän ajan.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että

Blogin kirjoittajana häärii Susan Calonius, Työelämän ravistelija UP