Aktiivimallin kehitysehdotus - miten liiton resurssit riittävät?

Aktiivimalli on ollut voimassa 1.1.2018 lähtien. Aktiivimalli on aktivoinut ainakin hallitusta, joka pohtii Aktiivimallin kehitysehdotusta ja jopa Aktiivimalli II:sta. Kehitysehdotuksesta on lausunnot annettu 2.8.18. ja toivottavasti pian saamme tietää  asiasta päätöksen. Sosiaali-ja terveysministeriön mukaan valmistelu on yhä polittiisessa prosessissa. Kehitysehdotuksen mukaan ammattiliittojen tarjoamat urapalvelut hyväksyttäisiin aktiivimallin vaatimusten mukaisiksi. Mikäli ehdotus menee läpi, lisää se ammattiliittojen painetta tarjota jäsenilleen urapalveluja. Jäsenet odottavat tietysti oman liittonsa tarjoavan palvelun heille.

Ehdotuksen mukaan koulutuksen tulisi kestää viisi päivää, toki päivien ei tule perättäisiä.  Ammattiliitto, jonka jäsenmäärä on n. 10 000 henkilöä ja työttömyysprosentti 4, joutuisi tarjoamaan koulutusta 400 jäsenelleen, mikäli haluaa vastata jäsentensä toiveeseen. Kertaluontoiset viidenpäivän setit eivät riitä, sillä Aktiivimallin mukainen tarkastelujakso on 65 tarkastelupäivää. Näin ollen liiton tulisi tarjota koulutussetit 65 tarkastelupäivän jakson  välein. Kriitikko sanoisi, että yleisesti koulutuspalveluja käyttää vain murto-osa. Tässä on kuitenkin kyseessä työttömän henkilön tulot, joista kukaan ei halua luopua. Sanomattakin on selvää, että tälläisten koulutuspalveluiden osallistujamäärät ovat normaalia isommat ja kustannukset liitoille isot.

Viiden päivän lähikoulutuskokonaisuuksien järjestäminen 65 päivän tarkastelujakson välein vie paljon resursseja. Ammattiliittojen kannattaakin harkita digitaalisten verkkovalmennusten hyödyntämistä Aktiivimallin osalta. Me UP Partnerilla olemme kehittäneen verkkovalmennuskurssin Aktiivimallia ajatellen. Oman koodarimme ansiosta mallia voidaan muokata kun Aktiivimallin muutosehdotuksen päätös tulee.  Verkkovalmennus on kustannustehokasta – liiton jäsenet voivat osallistua kurssille vaikkapa Australiasta käsin. Tälloin liiton ei tarvitse järjestää koulutuskierroksia ympäri maakuntia. Tämä säästää merkittävästi  kustannuksia.

Verkkokurssin avulla varmistetaan myös se, että kaikki liiton jäsenet saavat Aktiivimallin mukaista koulutusta. Kukaan ei jää ulkopuolelle. Te-toimistojen kautta järjestettävien koulutusten yhtenä ongelmana kun on ollut koulutuspaikkojen riittämättömyys,kaikki halukkaat eivät kursseille ole mahtuneet.

SAK:n 3.7.18 tiedotteen mukaan  (Aktiivimallin leikkuri kohtelee rankimmin ikääntyviä työttömiä – SAK:laiset työttömyyskassat: Vain 13 prosenttia ikääntyvistä täyttänyt aktiivisuusehdon) yli puolet, 54% SAK:laisista työttömistä on joutunut  4,65% leikkurin kohteeksi.  Mikäli liitto tarjoaa  Aktiivimallin mukaista verkkokurssia, kaikki mahtuvat valmennuksiin ja valmennus alkaa viikoittain. 

Aktiivimallin mukaisten koulutusten tarjoaminen lisäisi  myös hallinnollista työtä liitoissa.  Kehitysehdotuksen mukaan jokaisen osallistujan tulee saada todistus osallistumisesta koulutukseen ja jotta koulutus voidaan hyväksyä, tulee osallistujan kirjautua järjestelmään.  Olemmekin ottaneet nämä kommentit huomioon ja verkkokursseille osallistuneet saavat todistuksen automaattisesti ja toki kirjautuvat myös järjestelmään – tämä ei siis lisää liiton henkilökunnan työtaakkaa.

Aktiivimallin mukaisten koulutusten vastaavuuden (tulokset) ovat olleet kehnoja johtuen osin varmasti siitä, että koulutusryhmät ovat olleet varsin heterogeenisia (eritasonen koulutustausta, eritasoinen IT-osaaminen jne) . Verkkokurssissa olemme huomioineet myös tämän ja eri koulutustaustaisille ihmisille on omat kurssinsa. Lisäksi uskomme tuloksiin ja haluamme ennen kaikkea auttaa ihmisiä työllistymään.  Koulutuksemme käyneistä n.70% on työllistynyt. Mikäli liittosi jäsen ei onnistu työllistymään ensimmäisen 3 kuukauden aikana, tarjoamme hänelle jatkokurssin veloituksetta.Verkkokurssiin voi toki yhdistää myös henkilökohtaista valmennusta.

Mikäli liitossanne pyöritellään tällä hetkellä excel-taulukkoa ja ihmetellään miten ihmeessä rahat saadaan riittämään  Aktiivimallin mukaiseen toimintaan, suosittelen pohtimaan verkkokursseja osana uratarjontaanne.  Verkkokurssit ovat kustannustehokkainen, saavutettavin ja tuloksekas tapa auttaa jäseniä kohti työelämää.

 

Miten liittonne on valmistautunut aktiivimalllin muutoksiin?

Ota yhteyttä!

Blogin kirjoittana UP Partnersin työelämän ravistelija Susan Calonius. Susan vastaa myös Aktiivimallin kehitysehdotuksen mukaisista palveluista.