Hyödynnä työllistymistä tukevat palvelut

Valmennuksessa kohtaamme asiakkaita, jotka eivät tunne oikeuksiaan tai heille tarjottavia palveluita. Moni yrittää etsiä työtä yksin, kun uravalmentajan apu olisi helposti hyödynnettävissä. Tiedätkö sinä esim. oletko oikeutettu EGR-palveluihin?

Harva työtön tuntee hänelle tarjottavat palvelut

Uravalmentajan työn kautta törmään välillä tilanteisiin, jossa työnhakija ei ole tietoinen omista oikeuksistaan tai palveluista, joita hänellä on oikeus käyttää. Virkamiehetkin ovat ihmisiä ja kiireessä he eivät ehdi aina kaikkea asiakkaalle kertomaan. Saattaa myös olla, että ensimmäistä kertaa työttömäksi jäänyt on sokkitilassa, eikä kaikki tieto millään läpäise.  Käytännöt vaihtelevat myös alueittain, kiitos harkinnanvaraisuuden. Työnhakija saattaa olla hyvinkin sekaisin oikeuksistaan.  Uravalmentajan tehtävä on auttaa työnhakijaa työllistymisessä ja olla perillä erilaisista työllistymispalveluista.

Työllistymispalveluita eri kohderyhmille ja eri tilanteisiin

PALKKATUKI: Työnantajalle maksettava rahallinen korvaus työttömän työllistämisestä. Korvaus on joko 30 %, 40 % tai 50 % palkkakustannuksista. Erityisesti säätiöt palkkaavat palkkatuen turvin huonon taloustilanteensa takia. Lue lisää ja selvitä oma oikeutesi: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html

TYÖNETSIJÄPALVELU: Palvelua tarjotaan eri alueilla eri kohderyhmille. Pirkanmaalla palvelu on esim. alle 30-vuotiaille, Hämeessä taas tarjotaan palvelua säätiöissä palkkatuella työskenteleville.  Työnetsijä on työnhaun personal trainer, jonka tehtävä on etsiä kanssasi tavoitteidesi mukaista työpaikkaa. Lue lisää http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/nuoret/tyonetsijapalvelu

URAVALMENNUS: Suunnattu uutta uraa suunnitteleville. Valmennus tapahtuu ryhmässä valmentajan johdolla. Näistä valmennuksista löytyy huikeaakin huikeampia urbaanitarinoita netin syövereistä. Totuus on, että valmennusten taso vaihtelee valmentajakohtaisesti. Aivan kuten kampaajia, on uravalmentajiakin eri tasoisia. Joidenkin uravalmennusten taso on huikea ja valmennettavat kokevat saavansa face to face -valmennuksesta paljon irti. Sopii sinulle, joka haluat pois neljän seinän sisältä ja tavata muita. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/uravalmennus/index.html

OMAEHTOINEN OPISKELU: Tämä vaihtoehto on tarkoitettu opiskelijoille, joiden ikä yli 25v. Voit opiskella keskenjääneen tutkinnon loppuun tai aloittaa uuden tutkinnon työttömyystuella. Tuki (kuten kaikki muukin) perustuu harkinnanvaraisuuteen ja sitä saa enintään kahden vuoden ajalta. Ennen opiskelujen aloittamista sinun on saatava puolto omaehtoiseen opiskeluun te-toimistosta. http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/

REKRYKOULUTUS: Koulutuksen avulla voidaan kouluttaa täsmäosaamista uudelle työntekijälle. Koulutus tapahtuu pääosin yrityksessä ja koulutuksen minimikesto on kaksi viikkoa. Koulutusjakso on palkatonta (olet oikeutettu työttömyystukeen). Jakson jälkeen työnantaja työllistää sinut yritykseen. Rekrykoulutuksessa on siis aina palkintona työpaikka. http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/etsi_tyontekijaa/rekrykoulutus/index.html

FEC-REKRYKOULUTUS: Sekoitetaan hyvin usein yllämainittuun rekrykoulutukseen. Nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. FEC on suunnattu koulutetuille työnhakijoille ja tarjoaa lisäosaamista työnhakijoille. Tarjolla on eri ohjelmia mm. projektiosaamisen, Google-analytiikan ja myynnin parista. Koulutus kestää 6 kk ja maksaa työpaikalle n. 1000 €/kk. Koulutuksen aikana saat työttömyyskorvausta. FEC-rekrykoulutus ei sitouta yritystä palkkaamaan sinua koulutuksen jälkeen, toisin kuin yllä oleva rekrykoulutus. Lisätietoja eri toteuttajien kotisivuilta. Katso esim. http://www.fec-rekry.fi/ ja http://www.aaltopro.fi/rekrytointiin-tahtaavat-koulutusohjelmat

TYÖHÖNVALMENNUS: on henkilökohtaista ohjausta sinulle, joka kaipaat apua työhakemuksen, cv:n tai vaikkapa koulutusvalinnan kanssa. Yleisesti ottaen pidetty palvelu, sillä se keskittyy juuri sinun tarpeisiisi. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyohonvalmentaja/index.html

ERILAISET PILOTTIHANKKEET, ESIM. ÄKKILÄHTÖ TYÖHÖN on nimensä mukaisesti tarkoitettu 3-6 kk työttöminä olleille, joilla on halu palata nopeasti takaisin työelämään. Ensimmäisen kokeilun kohderyhmää ovat Uudellamaalla majoitus- ja ravitsemusalan sekä kauppa- ja myyntialan henkilöt. Toinen kokeilu on puolestaan suunnattuICT-, digi- ja markkinointialojen työnhakijoille. Pilottihankkeita on useita valtakunnallisesti. Lue lisää http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa-akkilahto-tyohon

Näiden koulutusten sanahirviöiden joukko on lisääntynyt ja nyt tarjotaan myös EGR-koulutusta. EGR-koulutuksen ollessa uusimpia työnhauntukipalveluita on se myös vähiten tiedetyin. Mikä on tuo salainen koodikielinen EGR?

Uuteen työhön – EGR?

EGR (Euroopan globalisaatiorahasto) tarjoaa mahdollisuutta irtisanotuille suurten irtisanomisten jälkeen. Ohjelmisto- ja ICT-ala on erityisesti kärsinyt isoista irtisanomista, joissa työtehtävistä vapautettujen määrää ei lasketa sadoissa vaan tuhansissa henkilötyövuosissa. Viimeisimpänä rahoituksen piiriin on päässyt Helsingin Yliopisto mittavien irtisanomistensa vuoksi. ”Vapaalla jalalla” on paljon osaavaa ja koulutettua väkeä, joista osalla työnhaku ei ole ollut ajankohtaista vuosiin.

EGR-raha tukee tällaisia työnhakijoita tarjoamalla heille erilaisia koulutuksia. Osalla yrityksistä on omat outplacementointiohjelmansa, mutta tuloksia ei silti synny. Osassa taas ei tarjota lainkaan outplacement-palveluja. Mikäli kuulut kohderyhmään (ja viimeisimpänä työnantajanasi on mm. Nokia, Microsoft, muu ICT-alan yritys tai Helsingin yliopisto) sinulla on todennäköisesti oikeus saada EGR:n kautta ILMAISTA URANEUVONTAA!

Uraneuvontaa antavat tahot, jotka tuottavat laadukkaita työllistymispalveluita yrityksille ja ammattiliittojen jäsenille.

Sinun ei tarvitse pelätä ”pakko-osallistumista työllistymiskursseille”, vaan EGR:n kautta saat yksilöllistä ohjausta juuri sinun tarpeisiisi, usein virtuaalisesti ja puhelimitse. Mikäli mielit ryhmäkursseille, EGR ei ole sinua varten!

Millaisiin asioihin voit saada apua EGR-projektin kautta?

  • Omien vahvuuksien tunnistaminen – Mitä minä oikeasti osaan ja kuka minun osaamisestani hyötyy?
  • Mistä niitä töitä löytyy, kun julkisesti haussa oleviin paikkoihin tulee pahimmillaan satoja hakemuksia/paikka?
  • Miten teen ajanmukaiset työnhakuasiakirjat: cv, hakemus, markkinointikirje?
  • Sosiaalinen media – Miten käyttää sosiaalista mediaa hyödyksi?
  • Työhaastattelutilanteet - pitching
  • Uusi ura – Haluan jotain uutta, en vain tiedä mitä.

Mikäli tuskailet näiden asioiden kanssa, selvitä oletko oikeutettu EGR-tukeen oman alueesi EGR-neuvojalta: http://egr.fi/fi/yhteystiedot

Voit ottaa myös yhteyttä suoraan palvelua tarjoaviin yrityksiin. Ensimmäisestä UP Partnersin valmentamasta EGR-ryhmästä lähes 80% työllistyi tai pääsi jatkokoulutukseen suuntautumaan uudelle uralle. UP Partners tarjoaa virtuaalista palvelua EGR-asiakkaille: http://www.urapalvelut.fi/egr

susan.jpg

Susan Calonius
Uravalmentaja
UP Partners

Avainsanat: Työllistymisen tukipalvelut uravalmennus, työnhakuvalmennus, EGR, irtisanomiset, Microsoft, Nokia, Helsingin Yliopisto, työllistyminen